Przewodniczący  – Krzysztof Sokołowski

Zastępca przewodniczącego – Danuta Woźniak

Sekretarz- Anna Górska

Zastępca- Milena Przedwojewska

KONTAKT: zkwp.wroclaw@gmail.com  

@dotyczy wyłącznie spraw szkoleniowych (egzaminy/kursy etc.)