Władze oddziału,   Biuro,   SędziowieSekcje RasOpłatyZarząd GłównyFCI,  Dokumenty do pobrania


Władze Oddziału Wrocław wybrane na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-Wyborczym w dniu 10 marca 2018:

ZARZĄD ODDZIAŁU

Iwona Magdziarska – Przewodnicząca – boxer@ewenement.pl
Anna Samocka- Z-ca Przewodniczącej d/s Hodowlanych – samotraka@poczta.fm
Roman Sobkowicz – Z-ca Przewodniczącej d/s Organizacyjnych – romalongus@interia.pl
Marzena Błońska – Sekretarz
Eugeniusz Skórzewski – Skarbnik- elater@poczta.fm
Janusz Arnold – Członek
Mirosław Tchorz – Członek – mirek.tchorz@wp.pl
Maciej Węglarz- Członek – weglarzmaciek@gmail.com
Janusz Zacharewicz – Członek

ZASTĘPCA
Magdalena Grudzińska

ODDZIAŁOWA KOMISJA REWIZYJNA  komrewizyjna@gmail.com

Renata Żabińska – Przewodnicząca
Beata Kałkus – Z-ca Przewodniczącego
Ewa Najsarek – Sekretarz
Ewa Kubrak , Justyna Kalman-Trudzik – Członkowie

ZASTĘPCY
Andrzej Kiciński
Tadeusz Józefowicz

ODDZIAŁOWY SĄD KOLEŻEŃSKI

Anna Sobkowicz – Przewodnicząca
Monika Leśniak – Z-ca Przewodniczącego
Agnieszka Skórzewska – Z-ca Przewodniczącego
Katarzyna Harb-Zacharewicz- Członek
Marek Pastuszek – Członek

ZASTĘPCY
Irena Hajczuk
Aleksandra Czajka

RZECZNIK DYSCYPLINARNY:

Jolanta Jabłońska