Wakacyjny Fotograficzny Konkurs Kynologiczny.

wpis w: Aktualności | 0

Zapraszamy na kolejną edycję konkursu fotograficznego, tym razem w temacie wakacyjnym!

Czekamy na zgłoszenia przez wiadomość prywatną ⇒ Facebook


Konkurs


Regulamin Konkursu Fotograficznego
Organizowanego przez Związek Kynologiczny w Polsce Oddział we Wrocławiu w dniach 01.07.2020 – 15.09.2020

 1. Konkurs, zwany dalej „konkursem fotograficznym”, lub „konkursem”, prowadzony jest pod nazwą: Wakacyjny Fotograficzny Konkurs Kynologiczny.
  
  a. Osobą biorącą udział w konkursie, zwaną dalej „Uczestnikiem”, musi być członek Związku Kynologicznego w Polsce lub innej Organizacji Kynologicznej należącej do FCI, niezależnie od pełnionej w niej funkcji.
  b. Psy przedstawione na fotografiach muszą być jego własnością lub współwłasnością oraz być zarejestrowane w Oddziale ZKwP (lub innej Organizacji Kynologicznej należącej do FCI).
 2. Organizatorem konkursu jest Związek Kynologiczny w Polsce, Zarząd Oddziału we Wrocławiu z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Leszczyńskiego 7, za pośrednictwem fanpage’a Oddziału na  serwisie społecznościowym Facebook.
 3. Celem konkursu jest promocja psa rasowego, Związku Kynologicznego w Polsce oraz właścicieli i hodowców psów rasowych (w tym wrocławskich).
 4. Udział w konkursie fotograficznym jest bezpłatny.
 5. Konkurs fotograficzny rozpocznie się dnia 03.07.2020 roku, zakończenie przyjmowania zgłoszeń nastąpi 15.09.2020 roku, ogłoszenie wyników nastąpi po 22.09.2020 br.
 6. Fotografie konkursowe będą zamieszczane wyłącznie w albumie na Facebooku wrocławskiego Oddziału ZKwP (nazwa fanpage: ZKwP Wrocław).
 7. Zgłoszenia fotografii konkursowych przyjmowane są przez Facebook jako prywatna wiadomość (w przypadku braku konta na FB przez maila dogowate@gmail.com)
 8. Zgłoszone fotografie przez e-maile biura Oddziału nie będą brane pod uwagę.
 9. Zgłaszając się do konkursu Uczestnik, jednocześnie wyraża zgodę na zamieszczenie swojego zdjęcia na Facebooku, a wyników na stronie www i Facebooku
 10. W ramach przystąpienia do konkursu uczestnik oświadcza, że:
  
  1) posiada pełnię praw autorskich, osobistych i majątkowych do dostarczonego przez niego zdjęcia/zdjęć;
  
  2) zgłoszona do konkursu praca nie narusza praw osób trzecich, w szczególności praw majątkowych i osobistych, a także praw autorskich innych podmiotów.
 11. W związku z roszczeniami osób trzecich z tytułu naruszenia praw autorskich lub innych praw osobistych przez Uczestników, Uczestnik jako osoba odpowiedzialna zobligowany będzie   do  naprawienia wszelkich szkód, a także do ponoszenia wszelkich powstałych kosztów, w tym także kosztów związanych z roszczeniami odszkodowawczymi, od których zwolniony jest     Organizator.
 12. Zamieszczone zdjęcia będą podpisane tylko rasą (lub rasami) psa (psów) oraz inicjałami właściciela/właścicieli; przyjmowane zdjęcia są bez logo i znaku wodnego. W przypadku     posiadania więcej niż jednej rasy, istnieje możliwość przesłania więcej niż jednej pracy konkursowej (promując tym samym różnorodność ras), jednak nie więcej niż 3 zdjęcia.     W konkursie nie będą brały udziału zdjęcia z poprzedniej edycji konkursu. 
 13. Organizator konkursu przewiduje nagrody niespodzianki, w przypadku zwycięzcy z zagranicy wysyłka odbędzie się na koszt wygranego.
 14. Zwycięzców, po zamknięciu przyjmowania zgłoszeń wybierze niezależna kynologiczna komisja. 
 15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania go, bez podania przyczyny.
 16. Zgłaszając się do konkursu, Uczestnik akceptuje jednocześnie niniejszy regulamin.