Przedstawiamy stanowisko Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy (nadzór nad stowarzyszeniami) odnośnie obecnej sytuacji Związku Kynologicznego w Polsce.

Informujemy, że ogłoszenie wyników Rankingu Oddziałowego odbędzie się na Walnym Zebraniu, natomiast wręczenie nagród i dyplomów będzie miało miejsce się na specjalnej imprezie – w dniu 05.04.2020 na naszym Ośrodku Szkolenia Psów.

Przypominamy, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału Wrocław odbędzie się 14 marca o godz: 10:00 w Hotelu Park Plaza. Prosimy o zabranie ze sobą legitymacji członka związku z opłaconą składką za 2020 rok lub dowodu opłaty.

Spotkanie organizacyjne marcowego kursu PT/BH przesunięte jest z 7 na 8 marca. Godziny pozostają bez zmian.

Zajęcia przedszkolne grupy młodszej będą odbywały się z podziałem na dwie grupy.

Zajęcia dla psów ras, które w dorosłym życiu osiągają wagę do 20kg, będą odbywały się o godzine 11:00 w soboty i niedziele, natomiast psy ras dużych, które osiągają w dorosłym życiu ponad 20kg –  o godzinie 10:00.

Zapraszamy na kolejną edycję kursu Psa Towarzyszącego.

Program szkolenia obejmuje:
– ogólne posłuszeństwo
– chodzenie przy nodze bez smyczy
– przywoływanie psa
– pozostawanie w pozycji SIAD, WARUJ, STÓJ
– aportowanie
– pracę w rozproszeniach
– itp.

Szkolenie przygotowuje do egzaminów BH i PT (koszt egzaminu zawarty jest w cenie kursu).

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu – w środy i piątki – o godz. 18:00

Cena kursu: 600 zł (24 spotkania).

Warunkiem zapisania uczestnika na kurs Psa Towarzyszącego jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dokonanie wpłaty do 04.03.2020.

Numer rachunku: PKO BP VII O/Wrocław, 34 1020 5242 0000 2602 0019 8408

Tytuł przelewu: opłata za kurs PT + imię i nazwisko

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/AeGo3Ad1nUKSVh3e8
Instruktor prowadzący zajęcia: Krzysztof Sokołowski (asystenci: Milena Przedwojewska, Anna Górska).

Spotkanie organizacyjne: 07.03.2020 godz. 11:30-12:30 w Ośrodku Szkolenia Psów ZKwP przy ul. Na Niskich Łąkach.

Rozpoczęcie kursu: 11.03.2020 o godz. 18:00.

W przypadku dodatkowych pytań, prosimy o wiadomość na adres zkwp.wroclaw@gmail.com

Serdecznie zapraszamy!

W sobotę 8 lutego odbędą się podwójne zajęcia z psiego przedszkola grupy młodszej od 10:00 do 12:00. W niedzielę 9 lutego zajęcia odwołane.

W 2020 roku Związek Kynologiczny oddział Wrocław zaprasza na wystawy:

 

1 maja – Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich

23 maja – Krajowa Wystawa Szpiców i Psów Ras Pierwotnych

14 czerwca – Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich

20 czerwca – Krajowa Wystawa Psów Ozdobnych i Do Towarzystwa

18 lipca – Krajowa Wystawa Psów Pasterskich (bez ON)

19 lipca – Krajowa Wystawa Chartów

12 września – Specjalistyczna Wystawa Bokserów o Puchar Kalinki

13 września – Klubowa Wystawa Bokserów

26-27 września – Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych

 

 

Przypominamy o obowiązku uregulowania składki za rok 2019 ostatecznie do końca stycznia 2020.

Składka członkowska za rok 2020 wynosi 70 zł. Opłat można dokonywać na konto Oddziału lub bezpośrednio w kasie. Opłacenie składki jest podstawą do załatwienia różnych spraw w Związku takich jak: zakup kart krycia, miotu, książeczek startowych psa, itp.,

Zarząd Oddziału informuje, że dnia 14 marca 2020 o godz. 10.00 w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu ul. Drobnera 11-13 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału we Wrocławiu.

 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Oddziału, – Oddziałowej Komisji Hodowlanej, – Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Protokół z poprzedniego Zebrania dostępny do wglądu w biurze Oddziału.