MIĘDZYNARODOWA WYSTAWA PSÓW RASOWYCH – CACIB 28-29.09.2019

 • Miejsce – Place

Stadion OLIMPIJSKI, Wrocław, al. Paderewskiego 35
Rozpoczęcie Wystawy godz. 10.00.

 • Adres organizatora – Organizer’s address

Związek Kynologiczny w Polsce – Oddział we Wrocławiu
50-078 Wrocław, ul. Leszczyńskiego 7
 (Poland)
tel./phone 
(0048) 71/343 25 22, 71/342 13 41
Biuro czynne:  pn 11-14; wt, śr, czw, pt 15 – 20

 

– pierwszy pies 120 zł 
– każdy następny pies 110 zł
– pies w klasie młodszych szczeniąt i szczeniąt  50 zł
– pies w klasie weteranów 30 zł
– konkurencja Najlepsza Para  30 zł
– Konkurs Młody Prezenter  50 zł/dzień

Opłaty za zgłoszenia psów ras polskich są niższe o 50 %.

PARKING NA TERENIE WYSTAWY
Karty parkingowe w promocyjnej cenie 20 zł(na 1 dzień) można zakupić on-line w systemie wystawy.NET
Opłaty parkingowe wnoszone w dniu wystawy wynoszą 35 zł (za 1 dzień), w zależności od dostępności miejsc parkingowych.

ENTRY FEE FOR THIS SHOW IS REQUIRED.
Acceptance of the entry will take place after received payment. If the fee is not paid, entry will be canceled.

On-line payment PayU for this show are available in the wystawy.NET system.

Foreign exhibitors payment up to 16.09.2018:

CATALOG
Catalog in the form of PDF file will be available for each exhibitor in the system on each of the exhibition day, two hours before the start of judging in the rings.
Catalogs in the printed version can be purchased in advance in the wystawy.NET system while doing dogs entry.
They will be available to be picked up on the day of the exhibition. The printed catalog price is 5 EUR.

– the first dog 45 EURO 
– every additional dog 40 EURO 
– minor puppy and puppy class 20 EURO
– veteran class 10 EURO
– Best Brace 10 EURO
– Junior Handling  20 EURO/day

Entry fee for Polish breeds are 50% lower.

Parking at the showground
Parking tickets at special price are now available on-line at www.wystawy.NET system. Pre-order is only 5 EURO per day.
Normal price, paid on the show day, is 8 EURO a day and is dependable on number of parking space left (we cannot guarantee a parking place if you don not pre-order it)

 • Bitelty wstępu

ulgowy8,00 zł

Bilet ulgowy przysługuje :

– dzieciom od ukończenia 3 do pełnoletniości
– emerytom i rencistom
– osobom posiadającym orzeczenie Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności lub Legitymację Osoby Niepełnosprawnej
– opiekunowi osoby niepełnosprawnej (jednemu opiekunowi na jedną osobę niepełnosprawną) w przypadku wejścia wraz z podopieczną osobą, pod warunkiem, iż osoba niepełnosprawna, nad którą sprawuje opiekę posiada odpowiedni dokument potwierdzający konieczność stałej opieki drugiej osoby. Za opiekuna uznaje się osobę, która posiada co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych, czyli która ukończyła 13 lat

normalny – 12 zł.

 • Reklamy w katalogu, stoiska handlowe 

Hodowlane – cała strona (cz-b) – 120 zł netto (+ 23% Vat)
Firmy            – cała strona (cz-b) – 250 zł netto (+ 23% Vat)

W katalogu zostaną zamieszczone tylko reklamy wcześniej opłacone.
Formaty reklam: cała strona (A-5) Gotowe reklamy.

Stoiska – 200 zł netto za 1mb / 2 dni

 •  Kobieta i pies – Women and Dog

Zapraszamy, jak co roku do bezpłatnej konkurencji, w której oceniany będzie styl, dopasowanie oraz pomysłowość i kreatywność!!! Na nominowane pary będą oczekiwać bardzo atrakcyjne nagrody! Do konkurencji mogą przystąpić Panie w wieku minimum 18 lat wraz z psami które uczestniczą w naszej wystawie.

We invite you to the free competition every year which will evaluate your style, fitting, ingenuity and creativity!!!
There will be very attractive prizes waiting for nominated couples! Competitors can become ladies being 18 and older.

 • Informacje regulaminowe związane z wystawą

Wszelkie zmiany, w tym zmiany klas możliwe są jedynie w wyjątkowych wypadkach, tylko do dnia zakończenia przyjmowania zgłoszeń, mailem (adres @ zgodny z adresem zgłoszeniowym). Wysłanie zgłoszenia do klasy championów będzie możliwe tylko z dołączonym dyplomem championatu krajowego lub międzynarodowego (dotyczy championatów tzw. „dorosłych”). Wysłanie zgłoszenia do klasy użytkowej będzie możliwe tylko z dołączonym certyfikatem użytkowości (dotyczy wszystkich ras uprawnionych przez FCI do startu w klasie użytkowej). Zgłoszenia do których nie zostaną dołączone certyfikaty (championatu lub użytkowości) zostaną automatycznie przesunięte do klasy otwartej bez dodatkowego powiadamiania właścicieli. Zostaną zaakceptowane tylko psy, które mają podany nr rodowodu (dla psów z klasy szczeniąt i młodzieży dopuszcza się adnotację „w przygotowaniu„) oraz numer rejestracyjny – obowiązkowy dla wszystkich psów zarejestrowanych w Polsce. Wymagany jest nr rodowodu „pierwotny”, dla psów z PKR nostryfikowanym. Potwierdzenia innych tytułów do zamieszczenia w katalogu należy dosłać mailem, tylko wtedy zostaną zamieszczone. Każdy zgłoszony pies podlega opłacie, niezależnie od jego wystawienia. Za tego samego właściciela, (uprawnionego do zniżki na kolejne psy) przyjmuje się właścicieli o identycznie brzmiącym imieniu i nazwisku. „Za pierwszego psa” (uprawniającego do zniżek na kolejne zgłoszone psy), uznaje się psa zgłoszonego do klasy: młodzieży, pośredniej, otwartej, użytkowej lub championów. Zniżka dotyczy tylko psów zgłoszonych do wymienionych klas. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia zgłoszenia bez podania przyczyny.
Od 1 stycznia 2016 r. nie będą przyjmowane na wystawy psy urodzone w Polsce po 1 stycznia 2012 r. z kopiowanymi uszami i/lub ogonami.
Psy urodzone w krajach, w których obowiązuje zakaz cięcia muszą mieć uszy i/lub ogony pozostawione naturalne jako warunek przyjęcia na wystawę i poddania ocenie w ringu. Psy urodzone w krajach, w których nie obowiązuje zakaz cięcia będą przyjmowane na wystawy z uszami i /lub ogonami ciętymi i naturalnymi.
Wystawca oświadcza zgłaszając psa na wystawę, że przyjmuję na siebie odpowiedzialność za ewentualne szkody wyrządzone przez swojego psa, ma opłaconą składkę członkowską w ZKwP za rok bieżący, a zgłaszany pies jest zarejestrowany w oddziale ZKwP oraz wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w katalogu wystawowym i ich przetwarzanie. Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.
Na wystawie i terenach przyległych obowiązuje bezwzględny zakaz sprzedaży szczeniąt.

 • Information from the Dog Show Regulations

All changes, including class transfers, are only possible in exceptional cases, up to the final day of the official application acceptance, by post (address @ compliant with the address of the application). You can submit your entry into the Champion class only with the national or international champion certificate (for „adult” masters). To enter a dog in working class, the entry form must be accompanied by a copy of the FCI compulsory certificate, WCC (Working Class Certificate) (valid for all classes recognized by the FCI for the start in the Working class). Dogs whose applications are delivered without any required certificates (Champion or Working class) are automatically transferred to the Open class without further notice to the owners. Only dogs with the pedigree number are accepted (puppies and juniors are allowed with a note „in preparation”) and the registration number is obligatory for all dogs registered in Poland. For dogs with a recognized PKR the number of the original pedigree is required. The acknowledgments of other titles, which are to be included in the catalog, are to be sent by e-mail, only then they will appear in the catalog. Each dog is subjected to a fee, regardless of whether it is shown or not. Everyone with an identical name and first name is considered for the same owner (entitled to reduction of the fee for the next dog). The first dog (entitled to reduction of the fee for the next entered dogs) is a dog that has been registered in the junior, intermediate, open, working or champion class. The organizer reserves the right to refuse the acceptance of any application without giving reasons.
Since 1st January 2016 dogs born after 1st January 2012 in Poland have been no longer accepted with cropped ears and/or docked tails in dog shows.
Dogs, born in countries where there is a ban on cropping or docking, must have natural ears and/or tails which are a condition for acceptance into the show and evaluation in the ring. Dogs, born in countries where there is no ban on cropping and docking, are accepted into the show with cropped and natural ears and/or docked and natural tails.
The exhibitor declares that he assumes responsibility for any damage caused by his dog, has paid the membership fee in the ZKwP for the current year and the reported dog is registered in the branch office of ZKwP. The exhibitor agrees to release his personal data in the dog show catalog and for further processing. The judges may be changed for reasons beyond the control of the organizer. It is strictly forbidden to sell puppies on the dog show grounds and adjacent areas.

 

 

Proponowana obsada sędziowska (Judges crew)

Sobota 

Grupa I

Janusz Opara (Polska)–  owczarki niemieckie  RING 21

Barbara Czasławska (Polska)– owczarki australijskie, belgijskie, francuskie i pozostałe   RING 20

Luis Pinto Teixeira (Portugalia)- biały owczarek szwajcarski, ceskoslovensky vlcak , owczarek staroangielski –Bobtail, pozostałe owczarki brytyjskie  RING 19

Anna  Redlicka  (Polska) – Polski Owczarek Nizinny, Polski Owczarek Podhalański  RING 18

Ruth Wagner (Luxemburg)– owczarek szetlandzki, owczarki szkockie collie , welsh corgi  RING 17

 

Grupa III

Fabrizio La Rocca (Włochy)– american staffordshire terier, bulteriery  RING 7

Dimitry van Raamsdonk (Belgia)- staffordshire bull terrier  RING 8

Andrzej Kaźmierski (Polska)– bulterier miniaturowy  RING 9

Małgorzata Jurek-Ereńska) (Polska) – Jack Russell Terrier, Parson Russel Terrier  RING 10

Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (Polska) -, teriery wysokonożne, pozostałe teriery niskonożne,   RING 11

Jarosław Grunt (Polska)– Australian silky terrier,  terier australijski, terier szkocki,  Yorkshire terrier RING 12

 

Grupa VI

Dorota Witkowska (Polska)- bassety,posokowce, rhodesian ridgeback  i pozostałe gończe RING 1

Mirsoław Redlicki (Polska)- beagle, gończy polski i ogar polski   RING 2

Grupa VIII  

Andi Hudono (Filipiny) – flat coated retriever, spaniele  RING 14

Vladimir Piskay (Słowacja)-  golden retriever, Nova Scotia, Lagotto Romagnolo  RING 15

Roberto Shill (Rumunia)– Labrador retriever i  pozostałe rasy  RING 16

Grupa X

Petru Montean (Rumunia) – charciki włoskie, greyhound, whippet   RING 5

Piotr Król (Polska)-  pozostałe charty  RING 6

Rasy nieuznane przez FCI i Młody Prezenter   – Viera Staviarska  RING 13

 

Kobieta i Pies– Andrzej Kaźmierski

Niedziela  

Grupa II

Fabrizio La Rocca ( Wochy)– bokser, buldog angielski, cane corso  RING 14

Małgorzata Jurek-Ereńska (Polska)– broholmer, bullmasiff, fila , tosa ,shar-pei,  leonberger,

nowofundland , pozostałe molosy typu górskiego  RING 15

Luis Pinto Teixeira (Portugalia)– dogi i mastify  RING 16

Andrzej Kaźmierski (Polska)- sznaucery  RING 17

Anna Redlicka (Polska)– szwajcarskie psy górskie  do bydła  RING 18

Andi Hudono (Filipiny) – czarny terier rosyjski, pinczery, rottweilery  RING 19

Viera Staviarska (Słowacja)– owczarek kaukaski, owczarek środkowoazjatycki,  RING 20

Grupa  IV

Petru Montean – jamniki  RING 6

Grupa V

Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska (Polska) – samoyed, siberian husky   RING 2

Roberto Shill (Rumunia)- alaskan malamute, basenij, chow chow, shiba, szpice myśliwskie  RING 3

Ruth Wagner (Luxemburg)-  akity i rasy pierwotne  RING 4

Vladimir Piskay (Słowacja)- szpice RING 5

Grupa VII

Tadeusz Chwalny (Polska) –wyżły  RING 1

Krystyna Opara  (Polska) – setery RING 13

Grupa IX

Piotr Król (Polska)– Cavalier King Charles Spaniel, King Charles Spaniel, chin japoński, gryfoniki, spaniel tybetański  RING 7

Rafał First (Polska)- Bichon frise, bolończyk, chińskie grzywacze, coton de Tulear, hawańczyk, lwi piesek, pekińczyk, spaniele kontynentalne  RING 8

Janusz Opara (Polska)–  chihuahua, , shih-tzu   RING 9

Mirosław Redlicki (Polska)  – maltańczyk, Lhasa Apso, pudle, terier tybetański     RING 10

Chantal Raamsdonk ( Belgia)-   boston terrier, mops  RING 11

Dimitri Raamsdonk (Belgia) – bulldog francuski  RING 12

 

Młody Prezenter – Krystyna Opara  RING 13

Kobieta i Pies – Jarosław Grunt


Konkurencje finałowe Final competitions

 

RING HONOROWY  SOBOTA – MAIN RING SATURDAY

 

 • Konkurencja Najbardziej Dobrana Para – Kobieta i Pies (Women and Dog Competition):Andrzej Kaźmierski
 • Finał Konkursu Młody Prezenter (Final Junior Handling): Viera Staviarska
 • Wybór Najpiękniejszego Psa Rasy Polskiej (Best Polish Breed): Mirosław Redlicki
 • Wybór Najpiękniejszej  Pary(Best Brace): Jarosław Grunt
 • Wybór Najpiękniejszego Weterana(Best Veteran)Barbara Czasławska
 • Wybór Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia (Best Minor Puppy):Fabrizio La Rocca
 • Wybór  Najpiękniejszego Szczenięcia(Best Puppy)Roberto Shill
 • Wybór Najpiękniejszego Juniora (Best Junior): Vladimir Piskay

 

Wybór Zwycięzców Grup FCI (Best of FCI Groups):

 

 • Grupa  I      Janusz Opara
 • Grupa  III  Małgorzata Jurek-Ereńska
 • Grupa  VI Dorota Witkowska
 • Grupa  VIII Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
 • Grupa X      Piotr Król

 

RING HONOROWY  NIEDZIELA – MAIN RING SUNDAY

 

 • Konkurencja Najbardziej Dobrana Para – Kobieta i Pies (Women and Dog Competition): Pedro Bispo: Jarosław Grunt
 • Finał Konkursu Młody Prezenter (Final Junior Handling): Krystyna Opara
 • Wybór Najpiękniejszej  Pary(Best Brace): Anna Redlicka
 • Wybór Najpiękniejszego Weterana(Best Veteran): Tadeusz Chwalny
 • Wybór  Najpiękniejszego Młodszego Szczenięcia (Best Minor Puppy):Chantal Raamsdonk
 • Wybór  Najpiękniejszego Szczenięcia(Best Puppy): Dimitri Raamsdonk
 • Wybór Najpiękniejszego Juniora (Best Junior):Andi Hudono

 

 • Wybór Zwycięzców Grup FCI (Best of FCI Groups):

 

 • Grupa II    Andrzej Kaźmierski
 • Grupa IV   Petru Montean
 • Grupa V     Ruth Wagner
 • Grupa VII  Krystyna Opara
 • Grupa IX   Rafał First

 

 

 Wybór Najpiękniejszego Juniora Wystawy (Best Junior):

 • Luis Pinto Teixeira

Wybór Najpiękniejszego Psa Wystawy (Best In Show):

 

 • Luis Pinto Teixeira

 

 

 

 

Obsada sędziowska może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

The judical cast can be changed for the reasons independent of the show organizer.