INFO ZG – informacje Zarządu Głównego ZKwP

PISMO ZG ZKwP Z DNIA 27.12.2019

Oddziały ZKwP 1 str pisma

Oddziały ZKwP 2 str pisma

*****

Zarząd Główny ZKwP w związku z ujawnieniem filmu pokazującego drastycznie niewłaściwe zachowania „psiego fryzjera” w stosunku do psa, którym się zajmował, czuje się w obowiązku poinformować, że w pełni podziela oburzenie tak licznie wyrażone na forach społecznościowych.

Dobro zwierząt, a psa w szczególności było i jest dla naszej organizacji podstawową wartością, którą zawsze się kierujemy. Niestety nie jesteśmy w stanie zapobiec działaniom poszczególnych osób drastycznie nieodpowiadającym naszym standardom.

Z przykrością przyznajemy, że osoba której zachowanie zasługuje w naszej ocenie na największe potępienie, jest członkiem naszej organizacji, a nawet formalnie jest członkiem Zarządu Głównego. Piszemy „formalnie” ponieważ od wielu miesięcy człowiek ten nie utrzymuje żadnego kontaktu z Zarządem i nie ma żadnego udziału w jego pracach.

Natychmiast po obejrzeniu filmu przekazaliśmy sprawę Rzecznikowi Dyscyplinarnemu, który niezwłocznie podejmie stosowne działania zmierzające do rozpatrzenia sprawy przez Główny Sąd Koleżeński jedyny organ uprawniony do wymierzenia stosownej kary, do wykluczenia z naszej organizacji włącznie.

Równocześnie informujemy, że Pan który został zaprezentowany w filmie prowadzi działalność groomerską na własny rachunek i jego działania w tym zakresie nie mieszczą się w zakresie działań naszej organizacji. Nie posiada uprawnień sędziowskich ZKwP, a jeśli posiada takie w zakresie groomingu to uzyskał je bez naszego udziału i realizuje je poza naszą organizacją.


KOMUNIKAT

Zarząd Główny na posiedzeniu plenarnym w dniu 29.11.2019 r. podjął następujące uchwały:

  1. O zwołaniu Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów na dzień 11 stycznia 2020 r. (sobota) w celu przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Zarządu Głównego oraz rozpatrzenia wniosku Zarządu Głównego z dnia 08.08.2019 r. o zmianę 21 pkt 2 ppkt. 1 Statutu (zmiana tzw. klucza wyborczego – uchwała ZG z dnia 08.08.2019 r.)..
  2. Zdecydował, że wysokość składki podstawowej w roku 2020 pozostaje bez zmian – 70 zł.

***

Pobierz:

Wniosek Zarządu Głównego o zmianę Statutu ZKwP