TERIER TYBETAŃSKI CAYENNE Subansuri

TERIER TYBETAŃSKI CAYENNE Subansuri

Champion Polski (nr 39718), Champion Bułgarii, Grand Champion Bułgarii, Champion, Champion Bałkanów, Champion Macedonii, Chamion Mołdawii, Grand Chamion Mołdawii, Chamion Rumuniii

Właściciel: Agnieszka Klarman Wrocław