dogue de Bordeaux TERIS Słoneczny Las

dogue de Bordeaux TERIS Słoneczny Las

Champion Polski (nr 51882), Młodzieżowy Champion Polski (nr 23882),

właściciel :Krzysztof Smagała