CHART POLSKI NEMIR Arcturus

CHART POLSKI NEMIR Arcturus

Modzieżowy Champion Polski (nr 19046)
Młodzieżowy Zwyc. Europejskiej Wystawy Chartów 2012, Młodzieżowy Zwyc. Polski

Waściciel: Aneta Drozdowska