CHART POLSKI MACIEJKA Arcturus

CHART POLSKI MACIEJKA Arcturus

Modzieżowy Champion Polski ( nr 19045), Młodzieżowy Zwyc. Świata 2012, Młodzieżowy Zwyc. Europejskiej Wystawy Chartów 2012
Waściciel: Aneta Drozdowska