WYŻEŁ WEIMARSKI KRÓTKOWŁOSY JABO After Ishtar

WYŻEŁ WEIMARSKI KRÓTKOWŁOSY JABO After Ishtar

Modzieżowy Champion Polski (nr 17321), Zwyc. Klubu 2012, KWW II, MFT I, PP I – Zwyc.
Właściciel: Anna Wygocka