W 2020 roku Związek Kynologiczny oddział Wrocław zaprasza na wystawy:

 

1 maja – Krajowa Wystawa Owczarków Niemieckich

23 maja – Krajowa Wystawa Szpiców i Psów Ras Pierwotnych

14 czerwca – Krajowa Wystawa Psów Myśliwskich

20 czerwca – Krajowa Wystawa Psów Ozdobnych i Do Towarzystwa

18 lipca – Krajowa Wystawa Psów Pasterskich (bez ON)

19 lipca – Krajowa Wystawa Chartów

12 września – Specjalistyczna Wystawa Bokserów o Puchar Kalinki

13 września – Klubowa Wystawa Bokserów

26-27 września – Międzynarodowa Wystawa Psów Rasowych

 

 

Przypominamy o obowiązku uregulowania składki za rok 2019 ostatecznie do końca stycznia 2020.

Składka członkowska za rok 2020 wynosi 70 zł. Opłat można dokonywać na konto Oddziału lub bezpośrednio w kasie. Opłacenie składki jest podstawą do załatwienia różnych spraw w Związku takich jak: zakup kart krycia, miotu, książeczek startowych psa, itp.,

Zarząd Oddziału informuje, że dnia 14 marca 2020 o godz. 10.00 w Hotelu HP Park Plaza we Wrocławiu ul. Drobnera 11-13 odbędzie się Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze członków Oddziału we Wrocławiu.

 

RAMOWY PORZĄDEK OBRAD WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW ODDZIAŁU

 1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego, Prezydium Walnego Zgromadzenia oraz protokolantów.
 3. Stwierdzenie ważności i prawomocności Walnego Zgromadzenia.
 4. Powołanie Komisji Mandatowej, Skrutacyjnej i Wnioskowej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przyjęcie protokołu z poprzedniego Walnego Zgromadzenia.
 7. Sprawozdania z działalności: – Zarządu Oddziału, – Oddziałowej Komisji Hodowlanej, – Oddziałowej Komisji Szkolenia Psów
 8. Sprawozdanie finansowe.
 9. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej.
 10. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego.
 11. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 12. Zatwierdzenie sprawozdań i bilansu za rok ubiegły oraz udzielenie absolutorium Zarządowi.
 13. Uchwalenie planu pracy oraz preliminarza na rok bieżący.
 14. Rozpatrzenie i uchwalenie wniosków i dezyderatów.
 15. Wolne wnioski.
 16. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia

 

Protokół z poprzedniego Zebrania dostępny do wglądu w biurze Oddziału.

 

RANKING WYSTAWOWY 2019

   Osoby zainteresowane udziałem w Rankingu Wystawowym za rok 2019 przypominamy, że karty rankingowe wraz z resztą potrzebnych dokumentów należy składać w biurze oddziału w nieprzekraczalnym terminie do końca stycznia.

W sobotę 18 stycznia odbędą się podwójne zajęcia z psiego przedszkola grupy młodszej od 10:00 do 12:00. W niedzielę 19 stycznia zajęcia odwołane.

Bal Kynologa 1 lutego 2020
Hotel Śląsk ul. Oporowska godz. 20.00
Doskonałe jedzenie, muzyka i towarzystwo.
Bal Kynologa dla wszystkich “Psiarzy” i ich Towarzyszy.
Jak Karnawał to zabawa.
Bar czynny do Waszej dyspozycji do białego rana (płatny).
Specjalne zaproszenia dla “pracujących dla naszego dobra“.
Bilety (rezerwacja i opłaty do 24.01.2020, 120 zł od osoby)
Parking bezpłatny.

W dniach 23 grudnia 2019 – 6 stycznia 2020 Biuro Oddziału będzie nieczynne.

W pilnych sprawach w dniach 2 i 3 stycznia prosimy kontaktować się telefonicznie pod numerem 661-420-886 w godzinach 15:00-20:00.

Zajęcia z psiego przedszkola grupa młodsza w sobotę 30 października zostają przeniesione na niedzielę 1 grudnia w godz. 10:00-12:00.