Składki członkowskie za rok 2020

wpis w: Aktualności | 0

Koleżanki i Koledzy,

zbliża się koniec roku, zatem pragniemy przypomnieć, że nieopłacenie składek członkowskich do końca tego roku (za rok bieżący), skutkuje ustaniem członkostwa. Natomiast w 2021 roku, na Zebraniu Walnym Członków naszego Oddziału, będziemy wybierać Delegatów, osoby nas reprezentujące na Zjeździe Delegatów (w liczbie: na każde 400 rozpoczętych członków = jeden Delegat).

Jednym słowem – im nas więcej, tym więcej mamy do powiedzenia!