Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze

Zarząd Oddziału ZKwP we Wrocławiu informuje, że Walne Zgromadzenie Sprawozdawcze Członków Oddziału odbędzie się zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, w dniu 14.03.2020. o godz. 10.00 w Hotelu Park Plaza. Ze względu na jedynie sprawozdawczy charakter Zebrania  i w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną, Zarząd Oddziału sugeruje aby osoby, które powróciły w ostatnim czasie z rejonów dotkniętych epidemią jak również osoby pozostające w grupie ryzyka zachorowania,  zrezygnowały z uczestnictwa w spotkaniu a wszelkie wnioski, które miały być zgłoszone w trakcie Walnego Zgromadzenia zostały złożone na piśmie w biurze Oddziału.

Pozostajemy w nadziei, że obecna sytuacja wkrótce się unormuje i nie zakłóci pracy biura Oddziału.

Zarząd Oddziału.