Kurs Asystencki 2019

wpis w: Kursy | 0

W związku z planowanym w 2019 roku

kursem dla kandydatów na asystentów kynologicznych,

Zarząd Oddziału ogłasza nabór zainteresowanych członków ZKwP .

PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA KURSU – 16.02.2019 (sobota) godz. 15:00 oraz 17.02.2019 (niedziela) godz. 09:00. Miejsce spotkania podamy w najbliższym możliwym czasie.

Zgłoszenie należy złożyć na załączonym formularzu pisemnie w biurze Oddziału lub na adres e-mail biuro@zkwpwroclaw.pl

ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 25.01.2019.

Zgłoszenie powinno być zaopiniowane przez kierownika sekcji oraz zweryfikowane przez biuro Oddziału pod względem opłacenia składek za bieżący rok.

Formularz zgłoszenie kandydatury na kurs asystencki ZKwP organizowany przez Oddział we Wrocławiu w 2019 r. – Zgłoszenie-kandydata