Ranking Psów 2017

RANKING PSÓW ODDZIAŁU ZKwP WE WROCŁAWIU 2017

Zapraszamy do zapoznania się i uczestnictwa w

Rankingu Psów 2017 naszego Oddziału.

W załączeniu pliki z regulaminem, punktacją i kartą ocen.

REGULAMIN RANKINGU 2017
TABELA PUNKTACJI RANKINGU 2017
KARTA RANKINGOWA 2017

Wyniki prosimy przesyłać na adres biuro@zkwpwroclaw.pl lub dostarczyć do biura Oddziału we Wrocławiu.