Przypominamy o opłaceniu składek za 2017 rok

Zarząd Oddziału przypomina wszystkim członkom o uregulowaniu składki członkowskiej za rok 2017. Składka wynosi 70,00 zł.
Wpłaty można dokonać bezpośrednio w kasie  Oddziału lub na konto :

34 1020 5242 0000 2602 0019 8408
z dopiskiem: składka 2017

Opłacenie składki członkowskiej za rok bieżący jest warunkiem koniecznym do korzystania ze wszystkich świadczeń Związku: wystawy, hodowla, szkolenie.

Zgodnie z Regulaminem poboru składek członkowskich Zarząd Oddziału wzywa do uregulowania zaległości w opłacaniu  składki członkowskiej za 2016 r. w wysokości 70 zł w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2017. Nieopłacenie składki w terminie skutkować będzie skreśleniem z listy członków.